Geologie

Geologie

Geologické práce prováděné naší společností zahrnují široké spektrum od jednoduchých posudků po rozs ...

Ekologické služby

Ekologické služby

Ekologické služby, tj. řešení aktuálních otázek spojených s naplňováním právních a jiných norem z ob ...

Ekologická havarijní služba

Ekologická havarijní služba

Vybraní pracovníci společnosti smluvně zajišťují pro naše klienty na území Moravy nepřetržitou 24-ho ...

Aktuality
29. 06. 2017
Nové sídlo společnosti

Nové sídlo společnosti

Rádi bychom Vás informovali o změně adresy sídla společnosti AZ GEO, s.r.o. S platností od 30. června 2017 společnost AZ GEO, s.r.o. sídlí na adrese Kořenského 1262/40 v Ostravě - Vítkovicích (https://mapy.cz/s/tRg4).

05. 10. 2015
Horní Tošanovice - TOZOS - sanace

Horní Tošanovice - TOZOS - sanace

Cílem sanačních prací bylo odstranění primárního ohniska kontaminace …
02. 10. 2015

Analýza rizik skládky v k ú Tylovice, místní část Horečky

Analýza rizik byla vypracována pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod…
Více aktualit »

AZ GEO, s.r.o. - konzultačně - realizační společnost v oblasti životního prostředí

AZ GEO, s.r.o. - konzultačně - realizační společnost v oblasti  životního prostředí

Společnost AZ GEO, s.r.o. byla založena v roce 1996 jako odborná poradenská firma poskytující služby v oblasti geologie a ekologie. Hlavní aktivita společnosti je zaměřena na realizaci širokého spektra odborných posudkových, průzkumných a sanačních prací souvisejících s:

  • řešením a likvidací starých ekologických zátěží,
  • s komplexními průzkumy pro stavební účely a s přípravou stavebně investičních záměrů včetně dokumentace EIA,
  • s hydrogeologickými průzkumy a monitorováním kvality podzemních, povrchových, odpadních a pitných vod,
  • s poradenstvím a činnostmi v oblastech vodního hospodářství, nakládání s odpady a ochrany ovzduší.

Společnost AZ GEO, s.r.o. realizuje zakázky na celém území České republiky pro státní instituce, samosprávu, projekční kanceláře, investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, i pro jednotlivé občany.

Společnost má zaveden integrovaný management systém dle norem řady ISO 9001, ISO 1400 (systém řízení kvality, systém environmentálního managementu).

Czech English