Geologie

Geologie

Geologické práce prováděné naší společností zahrnují široké spektrum od jednoduchých posudků po rozs ...

Ekologické služby

Ekologické služby

Ekologické služby, tj. řešení aktuálních otázek spojených s naplňováním právních a jiných norem z ob ...

Ekologická havarijní služba

Ekologická havarijní služba

Vybraní pracovníci společnosti smluvně zajišťují pro naše klienty na území Moravy nepřetržitou 24-ho ...

Aktuality
05. 12. 2019

Změna sídla společnosti AZ GEO, s.r.o.

Dne 3.12.2019 bylo změněno sídlo společnosti zápisem v obchodním rejstříku.

Nová adresa sídla společnosti je:
Chittussiho 1186/14
710 00  Ostrava – Slezská Ostrava

01. 10. 2019

Pro posílení našeho týmu hledáme inženýrského geologa s praxí.

Pro posílení našeho týmu hledáme inženýrského geologa s praxí. Požadavkem je…
Více aktualit »

AZ GEO, s.r.o. - konzultačně - realizační společnost v oblasti životního prostředí

AZ GEO, s.r.o. - konzultačně - realizační společnost v oblasti  životního prostředí

Společnost AZ GEO, s.r.o. byla založena v roce 1996 jako odborná poradenská firma poskytující služby v oblasti geologie a ekologie. Hlavní aktivita společnosti je zaměřena na realizaci širokého spektra odborných posudkových, průzkumných a sanačních prací souvisejících s:

  • řešením a likvidací starých ekologických zátěží,
  • s komplexními průzkumy pro stavební účely a s přípravou stavebně investičních záměrů včetně dokumentace EIA,
  • s hydrogeologickými průzkumy a monitorováním kvality podzemních, povrchových, odpadních a pitných vod,
  • s poradenstvím a činnostmi v oblastech vodního hospodářství, nakládání s odpady a ochrany ovzduší.

Společnost AZ GEO, s.r.o. realizuje zakázky na celém území České republiky pro státní instituce, samosprávu, projekční kanceláře, investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, i pro jednotlivé občany.

Společnost má zaveden integrovaný management systém dle norem řady ISO 9001, ISO 1400 a ISO 45001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Czech English