Stavebně-technické průzkumy

Hodnocení stávajících konstrukcí

 • Nabízíme diagnostiku stavební konstrukce provedením zkoušek in-situ, nebo odebráním vzorků z konstrukcí a provedením zkoušek v laboratoři. Následně jsou zkoušky vyhodnoceny, stanoveny materiálové charakteristiky použitých stavebních materiálů v konstrukci a zhodnocen stav stávajících konstrukcí. Děláme průzkum dutin a nabízíme nedestruktivní zkoušky betonu pomocí Schmidtova tvrdoměru.

  Nabízíme komplexní diagnostiku všech typů stavebních konstrukcí včetně navazujících činnosti např. určení stavu konstrukcí, výpočet zatížitelnosti mostů či únosnosti konstrukce nebo další projektové práce. Zajišťujeme prohlídky mostů a stavebních konstrukcí, statické zkoušky mostů, dlouhodobý monitoring staveb a další související činnosti.

  Diagnostiku stavební konstrukce provádíme jak provedením zkoušek in-situ, nebo odebráním vzorků z konstrukcí a provedením zkoušek v laboratoři, tak nabízíme i nedestruktivní zkoušky betonu pomocí např. Schmidtova tvrdoměru. Následně jsou zkoušky vyhodnoceny, stanoveny materiálové charakteristiky použitých stavebních materiálů v konstrukci a zhodnocen stav stávajících konstrukcí.

  Do naše portfolia jsou zahrnuty:

  – Nedestruktivní zkoušky materiálů in-situ

  – stanovování obsahu chloridů v betonu a karbonatace

  – zjišťování hloubky a šířky trhlin, včetně sledování pohybu

  – Pevnost betonu v tlaku, zjišťování homogenity

  – zjištění polohy, profilu a krytí výztuže

  – Zatěžovací zkoušky mostních konstrukcí

  – Odtrhové zkoušky

  – Monitoring stavebních konstrukcí

Ing. Ivo Sebera

Vedoucí sekce Techniky a sanací

420  603 507 710
ivo.sebera@azgeo.cz