Silniční stavby a mosty

Projektujeme silnice a mosty

  • V rámci našeho ateliéru Silnice a mosty projektujeme dálniční stavby a stavby k tomu navazující ve všech stupních dokumentace. Navrhujeme obchvaty sídelních celků přesně dimenzovaných a bezpečných pro tamní obyvatele a respektující okolní krajinu i dostupné zdroje. Nabízíme řešení mimoúrovňových křižovatek i speciálních letištních ploch.

    Specializujeme se také na menší měřítko v dopravních komunikacích, na městskou dopravu. Projektujeme městské komunikace a křižovatky ve všech stupních projektové dokumentace. Dále naši silničáři projektují areálové plochy a komunikace, parkoviště, opěrné zdi, testovací okruhy a bezpečné cyklostezky.
    V neposlední řadě navrhujeme a provádíme technické studie mostů, lávek a inženýrských staveb ve všech stupních projektové dokumentace. Zabýváme se projekty v rámci PPP nebo Yellow FIDIC. K návrhům přistupujeme zodpovědně, se snahou o projektování ekonomicky i esteticky smysluplných konstrukcí. Respektujeme přirozené vlastnosti materiálů a jejich vhodným použitím necháváme vyniknout jejich silné stránky.
    Nabízíme součinnost při návrhu technologií výstavby mostů a jejich optimalizace, dále prohlídky mostů a také výpočty zatížitelnosti nových i stávajících mostů. Našimi klienty jsou jak malí investoři, i ti největší investoři státního sektoru. Vytváříme konstrukce tvarů a rozměrů malých a běžných, stejně jako mosty rozměrů velkých, s netradičními tvary nebo s technologicky nejnáročnějšími postupy výstavby.

Ing. Jan Košárek

Ředitel ateliéru Silnice a mosty

420 778 435 523
jan.kosarek@azgeo.cz