O nás

AZ GEO, s.r.o. – konzultačně – realizační společnost v oblasti životního prostředí

O společnosti

 • Společnost AZ GEO, s.r.o. byla založena v roce 1996 jako odborná poradenská firma poskytující služby v oblasti geologie a ekologie.

  Hlavní aktivita společnosti je zaměřena na realizaci širokého spektra odborných posudkových, průzkumných a sanačních prací souvisejících s řešením a likvidací starých ekologických zátěží, s komplexními průzkumy pro stavební účely a s přípravou stavebně investičních záměrů včetně dokumentace EIA, s hydrogeologickými průzkumy a monitorováním kvality podzemních, povrchových, odpadních a pitných vod, s poradenstvím a činnostmi v oblastech vodního hospodářství, nakládání s odpady a ochrany ovzduší.

  Společnost AZ GEO, s.r.o. realizuje zakázky na celém území České republiky pro státní instituce, samosprávu, projekční kanceláře, investory z řad výrobních, stavebních a energetických podniků, i pro jednotlivé občany.

CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ

Naše společnost je držitelem pestré škály osvědčení:

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAGEMENT SYSTÉMU

 • Základním cílem společnosti AZ GEO, s.r.o. je realizace kvalitních konzultantských a inženýrských služeb v oblasti celého spektra poskytovaných služeb tak, aby byly potřeby zákazníků uspokojeny v souladu s jejich požadavky.

  Zajišťujeme pro své obchodní partnery stejnou úroveň služeb, jakou nabízejí přední české a světové firmy obdobného zaměření.
  Pro dosažení uvedených záměrů vyhlašuje vedení společnosti následující politiku systému managementu kvality a environmentálního systému:

  Zákazníci

  Našim zákazníkům nabízíme co možná nejkomplexnější služby, a to na úrovni nejnovějších odborných trendů. Tyto služby dodáváme včas a standardně v požadované kvalitě.
  Základním kritériem kvality dodávek naší společnosti je spokojenost zákazníků. Názory a doporučení zákazníků chceme znát a zohledňovat je při přijímání opatření ke zvyšování úrovně poskytovaných služeb.
  Kvalita našich dodávek je ovlivněna činností našich subdodavatelů, proto spolupracujeme s vybranými a ověřenými dodavateli.

  Společnost

  Bude provádět pravidelné přezkoumání integrovaného management systému, bude stanovovat cíle kvality, cíle a cílové hodnoty v oblasti životního prostředí pro udržení a neustálé zlepšování integrovaného management systému.
  Uplatňujeme a neustále zlepšujeme integrovaný management systém společnosti k udržení její dobré pověsti a tím i její ekonomické prosperity.
  Vedeme vstřícnou a otevřenou komunikaci se zainteresovanými stranami
  Budeme plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků platné pro oblast životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
  Vedení společnosti se zavazuje k zabezpečení potřebných zdrojů pro naplnění politiky integrovaného management systému.
  Snižování významnosti environmentálních aspektů patří mezi priority vedení společnosti.
  Zavazujeme se k ochaně životního prostředí, včetně prevence znečištění.
  Dále se zavazujeme k neustálému zlepšování systému managementu kvality, systému environmentu a systému bezpečné práce.