Laboratoř mechaniky zemin

Provádíme akreditované zkoušky

Realizujeme soubor zkoušek zemin a hornin pro hodnocení fyzikálně mechanických vlastností zejména pro posouzení základových půd, jak při realizaci geotechnických a inženýrsko-geologických průzkumech, tak pro silniční, železniční a pozemní stavitelství. Laboratoř zemin je akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Číslo akreditovaného subjektu: 1768. Zároveň zajišťujeme terénní zkoušky in-situ za pomoci naší terénní laboratoře, která má Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.j.: 733/20 pro zkušební laboratoř čís. 221.

Ing. Pavel Konečný, Dr.

Vedoucí Laboratoře mechaniky zemin

420 731 463 945
pavel.konecny@azgeo.cz