Zpět

Vzorkování odpadu, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Provádíme odběry vzorků všech druhů odpadů. Naši zaměstnanci jsou držiteli certifikátu Manažer vzorkování odpadů (vzorkař odpadů) vydaných Českou společností pro jakost, na základě kterého provádějí odběry a analýzy vzorků pro posouzení možností jejich likvidace. Dále naši zaměstnanci vlastní pověření Ministerstva životního prostředí České republiky k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, na základě kterého posuzujeme možnosti vyloučení nebezpečných vlastností H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H14 a H15. Zajišťujeme navržení rozsahu i provedení veškerých laboratorních analýz všech médií akreditovanými laboratořemi v souladu s požadavky platné odpadové legislativy.

Kontakt:

Ing. Ivo Sebera, vedoucí sekce techniky a sanací
553 038 871, kl.16
603 507 710
ivo.sebera@azgeo.cz

Czech English