Zpět

Vzorkování a analýza odpadních vod

Provádíme odběry vzorků odpadních vod a všech druhů odpadů. Naši zaměstnanci jsou držiteli certifikátů Manager vzorkování odpadních vod a Odběr vzorků odpadů vydaných Českou společností pro jakost. Zajišťujeme navržení rozsahu i provedení veškerých laboratorních analýz vod akreditovanými laboratořemi.

Kontakt:

Ing. Ivo Sebera, vedoucí sekce techniky a sanací
596114030, kl.16
603507710
sebera@azgeo.cz

Czech English