Zpět

Projekty vodohospodářských děl

Pro fyzické a právnické subjekty zpracováváme projekty veškerých vodohospodářských děl. Projekty jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou osobou s autorizací ČKAI pro vodohospodářské stavby. Projekty zpracováváme pro všechny stupně stavebního řízení. V případě potřeby nabízíme zpracování studie proveditelnosti pro danou stavbu. Zároveň jsme schopni zajistit kompletní inženýring, jako je vyřízení žádosti o povolení k nakládání s vodami (odběr povrchových nebo podzemních vod, vypouštění do povrchových nebo podzemních vod) apod.

Součástí nabízených služeb je projektová dokumentace pro:

  • čistírny odpadních vod
  • studny
  • úpravny vody
  • kanalizační a vodovodní sítě
  • odvodnění

Kontakt:

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti
553 038 871, kl.11
603 874 098
lubos.stancl@azgeo.cz

Czech English