Zpět

Přeshraniční pohyb odpadů

Příprava a kompletace požadovaných dokladů pro schvalovací řízení na MŽP a správních úřadech země určení a zemí tranzitu. Zastupování klienta v jednání s dotčenými úřady. Po udělení souhlasu všech příslušných orgánů, ohlašování jednotlivých přeprav odpadu na úřady. Příprava dokladů pro jednotlivé přepravy.

Kontakt:

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti
553 038 871, kl.11
603 874 098
lubos.stancl@azgeo.cz

Czech English