Zpět

Poradenství pro provozovatele kanalizací

V návaznosti na zákon č. 274/2001 Sb. nabízíme odborný dohled nad provozováním kanalizací pro veřejnou potřebu včetně zajištění výkonu osoby odpovědné dle zákona o vodovodech a kanalizacích. Součástí služby je vedení veškeré agendy v souvislosti s provozem kanalizace, zajištění provozuschopnosti infrastruktury, zpracování návrhů k zlepšení provozu a zastupování klienta při jednáních se státní správou.

Součástí nabízených služeb pro dohled nad provozováním kanalizací je:

  • zajištění výkonu osoby odpovědné dle zákona o vodovodech a kanalizacích
  • sledování a kontrola provozu kanalizací a čistíren odpadních vod
  • zpracování a vedení majetkovo-provozní evidence
  • zpracování a vedení poplatkové evidence
  • zpracování Plánu a financování obnovy kanalizací
  • vypracování Kanalizačního řádu
  • vypracování Provozně - manipulačního řádu
  • odběry vzorků a měření průtoků
  • vyhodnocení provozu čistíren odpadních vod

Kontakt:

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti
553 038 871, kl.11
603 874 098
lubos.stancl@azgeo.cz

Czech English