Zpět

Odpadový hospodář

Původce a oprávněná osoba, kteří nakládají s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok a provozovatel skládky nebezpečných odpadů nebo komunálních odpadů jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby (odpadový hospodář). Odpadový hospodář odpovídá za zajištění odborného nakládání s odpady. Zastupuje původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti. Nabízíme také zpracování plánu odpadového hospodářství vaší firmy.

Kontakt:

Ing. Ivana Mariánková, vedoucí sekce ekologických služeb
596114030, kl.14
739627226
mariankova@azgeo.cz

Czech English