Zpět

ŽST Nové Zámky – ekologické hodnocení

Vytvořeno: 12. 03. 2018 ŽST Nové Zámky – ekologické hodnocení

Předmětem zakázky bylo ekologické hodnocení materiálu podvalového podloží koleji na traťovém úseku ŽST Nové Zámky – ŽST Dvory nad Žitavou. Hodnocení probíhalo ve smyslu Metodického pokynu č. 18/99 MDPaT SR „Ekologické hodnotenie získaného materiálu z podvalového podložia železničních tratí“.

Cílem hodnocení bylo zjistit, jakého stupně znečištění dosahuje podvalový materiál a možnost opětovného použití vytěženého materiálu.

Czech English