Zpět

Zařízení na úpravu kyselých dehtů – NOLO – odborný posudek

Vytvořeno: 05. 04. 2017 Zařízení na úpravu kyselých dehtů – NOLO – odborný posudek

Předmětem posouzení jsou zdroje znečišťování ovzduší související s odstraněním nadbilančních kalů lagun R1, R2 a R3, staré ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO.

Cílem posuzovaného záměru je odtěžba a vymístění veškerého obsahu nadbilančních kalů z areálu lagun R1, R2 a R3 v množství 71 360 t surových, nezavápněných kalů a 20 202 t zavápněných kalů, včetně manipulace a úpravy s odtěženými kaly.

Posudek je vypracován podle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Hodnotí řešení navrhovaného záměru z hlediska plnění požadavků platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší a souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT).

Czech English