Zpět

Žabčice - biodegradační plocha – EIA

Vytvořeno: 30. 10. 2014

Zpracovali jsme oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, pro záměr „Skládka S-OO Žabčice, těleso II – dekontaminační plocha v sektoru skládky“ pro společnost .A.S.A., spol. s r.o., a to včetně rozptylové a hlukové studie.

V rámci oznámení je řešeno zřízení víceúčelové plochy pro dekontaminaci a biodegradaci odpadů a jejich úpravu či zneškodnění vyhovující legislativním parametrům odpadového hospodářství v oblasti životního prostředí.

Czech English