Zpět

Vítkovické slévárny spol. s r.o. – základní zpráva IPPC

Vytvořeno: 30. 11. 2017 Vítkovické slévárny spol. s r.o. – základní zpráva IPPC

Cílem prací bylo vypracování základní zprávy pro zařízení podléhající integrovanému povolení ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb. O integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů a stanovuje závazné indikátory znečistění pro saturovanou a nesaturovanou zónu posuzovaného území.

Nedílnou součásti vyhotovení základní zprávy byly i průzkumné terénní práce, díky kterým mohlo dojít k zhodnocení znečištění horninového prostředí ve vztahu k provozu zařízení. Celkem byly odebrány tři vzorky zemin, dva podzemních vod a tři vzorky půdního vzduchu.

Czech English