Zpět

Třinecké Železárny – Modernizace Blokovny I – GT dozor na stavbě

Vytvořeno: 30. 09. 2017 Třinecké Železárny – Modernizace Blokovny I – GT dozor na stavbě

V rámci zakázky pro společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. byl proveden geotechnický monitoring výkopových a bouracích prací při modernizaci Blokovny I.

Náplní geotechnického monitoringu byla následující:

·          každodenní geotechnický monitoring spočívající ve sledování shody skutečného geologického sledu s předpoklady realizovaných IG průzkumů;

·          operativní upřesnění hloubky stavebních výkopů (hloubky základové spáry) v návaznosti na zastiženou geologickou skladbu;

·          přebírka základových spár;

·          pokusit se identifikovat příčinu nerovnoměrného sedání původního základu blokové stolice;

·          sledovat účinnost dočasného snižování hladiny podzemní vody a případně identifikovat místa průsaků přes torkrétáž stěn výkopů.

Galerie
Czech English