Zpět

Třinec - Výstavba 2 STC pecí v TŽ, a.s. – IGP

Vytvořeno: 09. 12. 2014 Třinec - Výstavba 2 STC pecí v TŽ, a.s. – IGP

Inženýrsko-geologický průzkum v Třineckých železárnách a.s., zajišťoval podklady pro zpracování projektové dokumentace za účelem výstavby 2 STC pecí. Samotný průzkum, kromě rešerše archívních zpráv, zahrnoval realizaci 3 jádrových vrtů a 3 těžkých penetrací v půdorysu budoucí haly. 

Během vrtných prací byl geologem zdokumentován profil vrtného jádra na základě výnosu materiálu z jednotlivých vrtů. Zeminy byly zatříděny dle platných norem ČSN EN ISO 14688-2. Byly ověřeny taktéž hydrogeologické poměry a zaměřeny úrovně hladin ve vrtech.  Objednateli byla předána závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu, obsahující mnohá doporučení týkající se zakládání této stavby.

Czech English