Zpět

Stabilní výpočty – silnice I/38 Znojmo - Hatě

Vytvořeno: 28. 10. 2016 Stabilní výpočty – silnice I/38 Znojmo - Hatě

Součástí předběžného geotechnického průzkumu silnice I/38 Znojmo - Hatě (st. hranice ČR/Rakousko) bylo provedení geotechnických výpočtů navrhovaných zemních těles. Cílem geotechnických výpočtů je orientační posouzení míry stability zemních těles – dvou zářezů v trase a jednoho násypu v přechodové oblasti mostu č. 2 se svahy v projektantech požadovaných místech.

Czech English