Zpět

Silnice II/152 Želešice – EIA

Vytvořeno: 30. 06. 2017 Silnice II/152 Želešice – EIA

Pro chystanou stavbu „Přeložky silnice II/152 Želešice – obchvat“ bylo zpracováno oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Pro liniovou stavbu byly zpracovány odborné studie včetně biologického průzkumu a posouzení vlivu na krajinný ráz.

Czech English