Zpět

Šenov - sanace znečištěných zemin v průmyslového areálu společnosti METRANS, a.s.

Vytvořeno: 16. 03. 2015 Šenov - sanace znečištěných zemin v průmyslového areálu společnosti METRANS, a.s.

V průmyslového areálu společnosti METRANS, a.s., v katastrálním území Šenov u Ostravy a Šumbark bylo provedeno efektivní a ekonomicky přijatelné odstranění ekologické zátěže, kterou zde představovala ohniska kontaminace uhlovodíky C10-C40 v nesaturované zóně - potenciální zdroj znečištění podzemních a povrchových vod.

Sanační odtěžba byla provedena v třech částech areálu, bylo odtěženo a k likvidaci předáno cca 400 t odpadu. Bylo provedeno vzorkování podzemní a povrchové vody a odběr vzorků odvážených odpadů. Provozní objekty nebyly dlouhodobě využívány, nadzemní části skladů olejů a nafty již byly odstraněny před zahájením sanace. 

Czech English