Zpět

Rychvald - vodoprávní poradenství

Vytvořeno: 20. 12. 2014 Rychvald - vodoprávní poradenství

V rámci vodohospodářských služeb zajišťujeme od května 2014 práce související s provozováním kanalizací ve vlastnictví města Rychvald. Součástí činností je sledování dodržování obecně závazných právních předpisů vydaných na úseku vodního hospodářství, plnění rozhodnutí vodoprávních orgánů, a zajišťování jejich aktuálnosti a platnosti, odborné konzultace k provozu kanalizační sítě, zpracování hlášení zasílaná do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Zároveň zaštiťujeme funkci odborného zástupce (kvalifikované osoby dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb., nezbytně nutné k vydání povolení k provozování kanalizace Krajským úřadem).

Na základě požadavků uvedených v povoleních k vypouštění odpadních vod provádíme pravidelné akreditované kontrolní odběry a měření průtoků.

Czech English