Zpět

Rožnov - areál ČSAD - sanace

Vytvořeno: 28. 11. 2014 Rožnov - areál ČSAD - sanace

Prováděli jsme demolici, nakládku a odvoz podzemních i nadzemních stavebních objektů, zpevněných ploch a zemin a sanaci podzemních vod v areálu bývalých garáží ČSAD v Rožnově pod Radhoštěm.

Demolice spočívala v odstranění veškerých objektů, tzn. budov, podzemních nádrží, potrubních rozvodů, kanalizace, sklepních prostor a zpevněných povrchů terénu, včetně odtěžení kontaminovaných zemin.

Sanace podzemních vod probíhala v době provádění demoličních a sanačních prací a další měsíc po jejich ukončení. Sanace zahrnovala zřízení sanačního objektu v místě odtěžby kontaminovaných zemin, osazení čerpací technikou a čištění čerpaných podzemních vod na sanační jednotce skládající se z odlučovače ropných látek a stripovací kolony. Voda byla následně vypouštěna do městské kanalizace.

Czech English