Zpět

Přerov – měření síranů

Vytvořeno: 13. 10. 2016 Přerov – měření síranů

Předmětem díla byly terénní, laboratorní a inženýrské činnosti pro posouzení požadavků na protikorozní ochranu navrženého mostu na trase D1 Přerov – Lipník v úseku cca KM 82,7 – KM 83,6.

Posudek byl zpracován z důvodu navržené mostní konstrukce, která prochází územím s vazbou na průmyslovou výrobu společnosti Precheza a.s., kde dochází k nakládání s anorganickými chemickými látkami. S ohledem na chemickou povahu látek (sírany) existoval důvodný předpoklad, že by případná zvýšený prašnost spojená s nakládáním s těmito látkami mohla korozně působit na betonové a ocelové části budoucí mostní konstrukce.

Galerie
Czech English