Zpět

Ostrava – ul. Patrice Lumumby – rešerše IG a HGP

Vytvořeno: 26. 05. 2016 Ostrava – ul. Patrice Lumumby – rešerše IG a HGP

Cílem prací bylo zhodnocení hydrogeologických poměrů zájmové lokality ve vztahu k možnosti likvidace atmosférických srážek z projektovaných zpevněných ploch bytového domu a parkovací plochy zasakováním do horninového prostředí. Inženýrsko-geologické poměry byly zhodnoceny za účelem posouzení základové půdy pro založení projektovaných staveb.

Czech English