Zpět

Ostrava - OZO - rozšíření skládky - geologický dohled

Vytvořeno: 16. 06. 2015

Na výzvu provozovatele (OZO Ostrava s.r.o.) skládky TKO v Ostravě – Hrušově byl naší firmou proveden geotechnický dozor lokality zahrnující posouzení zemin vhodných pro účely zasakování. Úkolem geotechnického dozoru bylo ověřit situaci přímo v terénu a doporučit vhodné úpravy. Geotechnický dozor byl proveden osobou odborně způsobilou provádět hydrogeologický průzkum. 

Czech English