Zpět

Ostrava - AMO - opěrná zeď u VP3 - stabilitní posudek

Vytvořeno: 10. 07. 2015 Ostrava - AMO - opěrná zeď u VP3 - stabilitní posudek

Na základě objednávky společnosti Hutní projekt Ostrava, a.s. bylo provedeno posouzení stability stávající opěrné stěny a návrh stabilizačních opatření pro zajištění výkopů na akci „SNÍŽENÍ FUGITIVNÍCH EMISÍ Z ODLÉVÁREN VP3“. Lokalita se nachází v prostoru vysoké pece č. 3 (VP3) průmyslového areálu ArcelorMittal Ostrav a.s. Cílem prací bylo posouzení stability matematickým modelováním metodou konečných prvků (MKP) včetně ověření navrženého řešení a návrh dočasných opatření pro zajištění výkopu.

Czech English