Zpět

Opava-OSTROJ a s - základní zpráva k IPPC

Vytvořeno: 31. 03. 2015

Podkladová a základní zpráva byly vypracovány pro zařízení „Galvanovna“ provozovatele OSTROJ a.s., se sídlem v Opavě, dle §4a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovaný dokument stanovuje závazné indikátory znečištění pro saturovanou a nesaturovanou zónu posuzovaného území vymezené pro účely ověření jejich úrovně při ukončení provozu zařízení.

Czech English