Zpět

Olešná – AWT – hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

Vytvořeno: 01. 02. 2017 Olešná – AWT – hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadu bylo provedeno v rámci realizace zakázky „Vodní dílo Olešná, odtěžení nánosů“.  Odpad vznikal při strojní nakládce přirozeně naakumulovaného dnového sedimentu v přehradní nádrži Olešná na nákladní automobily před odvozem odpadu k likvidaci.

Při hodnocení nebezpečných vlastností odpadu bylo v souladu s požadavky vyhl. 94/2016 Sb. využito relevantních a spolehlivých archivních údajů. Mimoto bylo potřebné provést aktuální analýzy, které zajišťovala hlavní pověřená osoba – Ing. Luboš Štancl a proškolená osoba – Ing. Ivo Sebera (oba AZ GEO, s.r.o.). Vzorkování odpadu pro mikrobiologické testy provedl RNDr. Alexander Skácel, CSc., osoba oprávněná pro odběr vzorku podle vyhl. č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Czech English