Zpět

Odry - Semperflex – EIA

Vytvořeno: 25. 11. 2014 Odry - Semperflex – EIA

Předmětem našich prací bylo zpracování oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí pro záměr, kterým je řešena změna technologie vulkanizace průmyslových hadic v  areálu Semperflex Optimit s.r.o. ve správním území obce Odry.

Ve stávajícím zařízení jsou vyráběny průmyslové hydraulické hadice z pryžové směsi. Cílem záměru je změna technologie jejich výroby. V současné době je výroba realizována technologií vulkanizace hadic v olověné trubce, při které je hadice obalena a lisována do olověné trubky. Používaná technologie je nákladná a z důvodu zvyšování hygienických limitů bude do budoucna neekonomickou. Projektovanou technologií je výroba průmyslových hadic bezolovnatou technologií na kovových trnech volnou vulkanizací v otevřené páře v autoklávech. Zavedením projektované technologie bude možno rozšířit současný sortiment a zároveň dojde k eliminaci emisí olova.

Czech English