Zpět

Nový Jičín - odvodnění kostela

Vytvořeno: 29. 04. 2014 Nový Jičín - odvodnění kostela

Na základě objednávky Římskokatolické farnosti Nový Jičín byl dne 17. 3. 2014 proveden inženýrsko-geologický průzkum za účelem odvodnění kostela Nanebevzetí Panny Marie. Práce zahrnovaly v první fázi zpracování rešerše geologické prozkoumanosti území z dostupných archivních podkladů. Dále byly provedeny inženýrskogeologické jádrové vrty, odběr a analýza vzorků zemin pro stanovení fyzikálně mechanických vlastností zemin, klasifikace a zatřídění zemin dle platných norem.

Czech English