Zpět

Mošnov - stavba „Mobis Lamp Shop CZ“- odborný posudek a rozptylová studie

Vytvořeno: 10. 04. 2015 Mošnov - stavba „Mobis Lamp Shop CZ“- odborný posudek a rozptylová studie

Pro účely využití v řízení o umístění stavby nového zdroje znečišťování ovzduší jsme pro společnost Technoprojekt, a.s. zpracovali odborný posudek a aktualizaci rozptylové studie podle § 11, odst. 8 a 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Rozptylová studie byla zpracována pro umístění vstřikovacích lisů a dieselagregátu pro požární čerpadlo.

Cílem stavby je vybudování nového závodu pro výrobu světlometů do osobních silničních vozidel v průmyslové zóně Mošnov. Předpokládaná finální roční výrobní kapacita posuzovaného závodu představuje výrobu pro 1,0 mil. automobilů. 

Czech English