Zpět

Mošnov - Mobis Lamp Shop CZ – dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Vytvořeno: 20. 12. 2014

V rámci této zakázky jsme posuzovali vlivy záměru na životní prostředí a jejich intenzitu v období výstavby a provozu záměru. Kumulativní efekt záměru byl souhrnně vyhodnocen v odborných studiích (rozptylové a hlukové), včetně posouzení vlivů na veřejné zdraví. 

Předmětem záměru je výstavba nového závodu pro výrobu světlometů do osobních silničních vozidel. Záměr bude umístěn na ploše c. 18,9 ha v průmyslové zóně Mošnov. Výrobním programem posuzovaného závodu budou plastové sestavné díly. Výslednými výrobky závodu budou kompletní světla automobilů přímo pro montáž do karoserie aut.

Czech English