Zpět

Markvartovice - ČIŽP - monitoring zemin

Vytvořeno: 10. 08. 2015

Na základě objednávky České inspekce životního prostředí byla společností AZ GEO, s.r.o. byl proveden jednorázový monitoringu zemin na lokalitě v Markvartovicích. Předmětem prací bylo ověření možné kontaminace zemin vlivem do země zapuštěných použitých dřevěných železničních pražců tlakově impregnovaných směsí ropných látek na zájmové lokalitě. Ověření bylo provedeno odběrem povrchové vrstvy zemin v bezprostřední blízkosti částečně do země zapuštěných dřevěných železničních pražců, následným provedením laboratorních analýz odebraných vzorků a jejich srovnáním s platnou legislativou a s pozaďovými hodnotami. Posuzovaná plocha a další okolní pozemky slouží jako výběh pro chov pštrosů a dřevěné pražce jako sloupky stávajícího oplocení. 

Czech English