Zpět

Liptál - Hluboké - posouzení stability svahu a návrh zajištění

Vytvořeno: 27. 08. 2015 Liptál - Hluboké - posouzení stability svahu a návrh zajištění

Na základě výzvy majitele pozemku nacházejícího se ve Zlínském kraji byla provedena prohlídka příkrého svahu se sklonem 40-50°sousedící s jeho nemovitostí a návrh jeho zajištění s ohledem na riziko potenciálního sesuvu. Pod svahem je proveden cca 1,5 m hluboký výkop pro založení okrasného jezírka.

Dle registru sesuvů Geofondu je nad hodnoceným pozemkem evidován sesuv, který byl iniciován přívalovými srážkami v r. 1997. Po prohlídce lokality byly pro zajištění dlouhodobé stability svahu přímo na místě navrženy a oběma stranami odsouhlaseny stabilizační opatření.

Czech English