Zpět

Kopřivnice - ekologický audit

Vytvořeno: 15. 04. 2015 Kopřivnice - ekologický audit

V katastru obce Kopřivnice, v souvislosti s provozem stávajícího zařízení galvanovny společnosti GalvanKo s.r.o. a z důvodu převodu dotčených pozemků na nového majitele, byl proveden ekologický audit horninového prostředí, který zahrnoval komplexní zhodnocení kvality podzemní vody a zemin. Geologický kontaminační průzkum a následné zpracování závěreční zprávy ekologického auditu byly realizovány v měsících duben a květen 2015.

Czech English