Zpět

Kelč - inklinometrické měření

Vytvořeno: 30. 04. 2015 Kelč - inklinometrické měření

Provedli jsme inklinometrická měření v sousedství budovy v obci Kelč. Budova byla rekonstruována a založena na nových základech v půdorysu původní budovy. V části zdí rekonstruované budovy se po čase objevily vertikální trhliny. Původ těchto trhlin může souviset se svahovými pohyby. K iniciaci svahových pohybů může docházet zejména v období vydatných dešťů nebo v období tání sněhové pokrývky, kdy může docházet k nadměrné dotaci vody do smykové plochy.

Inklinometrická měření sledují horizontální deformace vyvolané pohybem na smykové ploše. Inklinometrický vrt je osazen plastovými inklinometrickými pažnicemi, se speciálními vodícími drážkami, vyfrézovanými na vnitřní straně pažnice.

Czech English