Zpět

I_49 Vizovice - Lhotsko - podrobný IG průzkum

Vytvořeno: 17. 12. 2014 I_49 Vizovice - Lhotsko - podrobný IG průzkum

Předmětem inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) byl 2,34 km dlouhý úsek, jež řeší obchvat nevhodného stávajícího úseku silnice I/49 vedoucí přes obec Lhotsko. Přeložka začíná na výjezdu z Vizovic, dále pokračuje severozápadně mimo intravilán Lhotska a severně navazuje na rekonstruovaný úsek silnice I/49 na začátku obce Bratřejov. Součástí IGP byla také realizace inklinometrických vrtů pro monitoring stability svahů během realizace stavby.

Czech English