Zpět

Hyundai Dymos Czech s.r.o. – posudek záměru

Vytvořeno: 16. 02. 2017

Posuzovaným záměrem bylo rozšíření výroby ve stávajícím provozu firmy Hyundai Dymos Czech s.r.o. v průmyslové zóně Nošovice. Jedná se o výrobu sedadel do automobilů Hyundai vyráběných sousedním mateřském závodě. Součástí akce bylo i veřejné projednání za účasti veřejnosti a ekologických spolků.

Czech English