Zpět

Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem – studie

Vytvořeno: 30. 06. 2016 Dopravní propojení Dolní oblasti Vítkovic s centrem – studie

Inženýrsko-geologický průzkum byl realizován za účelem získání podkladů pro zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR stavby nové komunikace spojující Dolní oblast Vítkovice s centrem Ostravy. Projektovaná komunikace navazuje na ulici Ruská severně od dolu Hlubina, propojuje přemostění ulice Místecká a směrem na východ přemosťuje železniční vlečku Vítkovic a železniční trať Ostrava – Frýdek-Místek. Za mostem pokračuje severně rovnoběžně s železniční tratí a pravotočivým obloukem se napojuje na kruhový objezd u „Trojhalí“.

Galerie
Czech English