Zpět

Dolní Lutyně – část Věřňovice - PŘ a KŘ kanalizace

Vytvořeno: 03. 08. 2015

Provozní a kanalizační řád pro akci „Odkanalizování obce Dolní Lutyně – část Věřňovice“ byl zpracován v rozsahu daném vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, kanalizační řád v souladu s vyhláškou č. 428/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. Součástí zakázky bylo zajištění schválení kanalizačního řádu příslušným vodoprávním úřadem, tj. MěÚ Bohumín. Provozní řády s účinností novely zákona o vodách s účinností od 1.8.2010 nepodléhají schvalování vodoprávním úřadem.

Czech English