Zpět

D1 0136 Říkovice – Přerov – Geotechnický dohled

Vytvořeno: 22. 08. 2016 D1 0136 Říkovice – Přerov – Geotechnický dohled

Na základě smlouvy o dílo uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR byla naší společností zajištěna odborná technická pomoc dle TP 76 při realizaci doplňkového geotechnického průzkumu (GTP) dálnice D1, stavby 0136 Říkovice – Přerov, stavebního objektu SO 209 Estakáda přes Bečvu a železniční trať Olomouc – Přerov, v prostoru skládky zelené skalice v areálu Prechezy a.s.

Czech English