Zpět

Chlebičov - monitorovací vrt PI-6

Vytvořeno: 27. 07. 2015 Chlebičov - monitorovací vrt PI-6

Na zájmové lokalitě je plánováno rozšíření areálu Zařízení pro nakládání s odpady EKO - Chlebičov. Za tímto účelem byl navržen nový monitorovací vrt PI-6. Cílem průzkumných prací bylo vybudování trvale vystrojeného monitorovacího vrtu, posouzení hydrogeologických poměrů zájmové lokality, realizace hydrodynamické zkoušky, ověření kvality podzemní vody v rozsahu analýz stávajícího monitoringu skládky a zpracování závěrečná zprávy hydrogeologického průzkumu.

Czech English