Zpět

Bohumín - příprava území rozvojové plochy – EIA

Vytvořeno: 23. 07. 2015 Bohumín - příprava území rozvojové plochy – EIA

Zpracovali jsme oznámení k záměru „Rekultivace a příprava území rozvojové plochy Bohumín“ v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

Záměr představuje terénní úpravy zájmové lokality v režimu využívání odpadů na povrchu terénu v katastru obce Nový Bohumín, v Moravskoslezském kraji. Na lokalitě bude provedena navážka materiálu ve formě násypu do výšky 1,5 m nad stávající úroveň terénu za účelem jeho vyrovnání a zlepšení základových poměrů (omezení vlivů zvýšené hladiny podzemní vody) před dalším využitím lokality. 

Czech English