Zpět

Bílov - inklinometrický vrt

Vytvořeno: 30. 11. 2014 Bílov - inklinometrický vrt

Předmětem tohoto díla byly geofyzikální monitorovací práce, realizace nového inklinometrického vrtu a provedení geotechnických a geodetických monitorovacích prací na pravém zářezovém svahu silnice II/464 v úseku trasy km 1,540 – 1,920, jež je součástí stavby D47 4706 Hladké Životice – Bílovec.

Tyto práce zahrnovaly:

  • geofyzikální monitoring VES a MRS;
  • realizace nového inklinometrického vrtu I-12;
  • měření přesné inklinometrie na inklinometrickém vrtu I-12;
  • geodetické měření bodů osazených na převázkových trámech pilotové stěny a na svazích zářezu.
Czech English