Zpět

Analýza rizik skládky v k ú Tylovice, místní část Horečky

Vytvořeno: 02. 10. 2015

Analýza rizik byla vypracována pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pro lokalitu ústící do blízké strže, která je aktivně zasypávána různorodým, zejména stavebním odpadem.

Dle informací pamětníků byla lokální eroze v letech cca 1970-1990 zavážena různorodým odpadem pocházejícím především z bývalého podniku Tesla. Skládka byla vyrovnána, zahrnuta zeminou a zatravněna.

Předmětem provedených prací bylo provedení geologických průzkumných prací a jejich vyhodnocení v souladu s Metodickým pokynem odboru ekologických škod MŽP - Analýza rizik kontaminovaného území. Cílem prací bylo posouzení rizik pro lidské zdraví a ekosystémy, navržení koncepce a cílových parametrů či dalších nápravných opatření eliminujícími potenciální rizika staré skládky odpadů v Rožnově pod Radhoštěm - Tylovicích.

Czech English