Zpět

Likvidace odpadu

Na základě laboratorních analýz vzorků odpadu vám navrhneme i zajistíme nejekonomičtější způsob likvidace vašeho odpadu uložením na povrch terénu, uložením na skládky všech kategorií, likvidací ve spalovně, případně s využitím biodegradačních metod s minimalizací dopadu na životní prostředí.

Kontakt:

Ing. Ivo Sebera, vedoucí sekce techniky a sanací
596114030, kl.16
603507710
sebera@azgeo.cz

Czech English