Zpět

Inženýrská geologie

Inženýrsko-geologické průzkumy pro stavební účely

Inženýrsko-geologické průzkumy pro stavební účely

Inženýrsko-geologický průzkum je v posledním období jednou z nosných činností naší společnosti. Nabízíme naše služby při projektování a výstavbě průmyslových objektů, objektů občanské vybavenosti, pro dopravní a liniové stavby, pro vodohospodářská díla a speciální ekologické stavby. Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb zhodnocuje geologické prostředí z hlediska únosnosti a dalších parametrů, které jsou nezbytné pro projektování druhu a pevnosti základů plánované stavby.

Monitoring a sanace sesuvů, posuzování stability svahů

Monitoring a sanace sesuvů, posuzování stability svahů

Realizujeme veškeré činnosti spojené s průzkumem a sanací sesuvů. Jedná se především o zjištění smykové plochy a jejího prostorového omezení. Dále se jedná o objasnění hydrogeologických podmínek zájmové lokality a ověření geologického podloží smykové plochy, které není sesuvem postiženo.

Czech English