Zpět

Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC

Zpracováváme žádosti o vydání a žádosti o změnu integrovaného povolení dle zákona. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění. Zákon ukládá provozovatelům povinnost zpracovat a předložit žádost o vydání tzv. integrovaného povolení pro provoz zařízení. Významným kritériem pro získání integrovaného povolení je prokázání plnění emisních limitů odvozených od nejlepších dostupných technik. Součástí našich služeb je také odborná účast při projednávání žádosti s příslušnými správními úřady.

Kontakt:

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti
553 038 871, kl.11
603 874 098
lubos.stancl@azgeo.cz

Czech English