Zpět

Hydrogeologie

Hydrogeologické průzkumy a posudky

Hydrogeologické průzkumy a posudky

Realizujeme projektování a provádění vrtů pro jímání podzemních vod pro pitné a průmyslové účely, systémové sledování a hodnocení režimů podzemních vod v dílčích i komplexních hydrogeologických strukturách ve vztahu k jejich zatěžování antropogenními vlivy.

Projektování odvodnění pozemků a snižování hladiny podzemní vody

Projektování odvodnění pozemků a snižování hladiny podzemní vody

Naše společnost provádí projektování a realizaci odvodňovacích systémů sloužících k snížení úrovně hladiny (nebo piezometrické úrovně) podzemní vody. Odvodňování slouží ke snížení úrovně hladiny podzemní vody pod bázi stavebních jam, lomu apod.

Zasakování srážkových a odpadních vod

Zasakování srážkových a odpadních vod

Zasakování dešťových srážek vsakem do horninového prostředí je v současnosti velkým trendem, rovněž tak likvidace přečištěných odpadních vod z domovních ČOV zasakováním, resp. vypouštěním do vod podzemních.

Czech English