Zpět

Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí - EIA

Vypracováváme oznámení a dokumentace o hodnocení vlivů staveb na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Složení řešitelského týmu ze zkušených interních i externích specialistů na jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí (voda, horninové prostředí, ovzduší, odpady, prvky soustavy NATURA, vlivy na zdraví a další) je zárukou zpracování kvalitní dokumentace, která minimalizuje možná rizika plynoucí pro investora při následném posuzování záměrů.

Ve všech stadiích přípravy oznámení a dokumentace EIA a při následném procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsme schopni poskytnout odbornou podporu a osobní účast při projednávání záměrů s orgány státní správy a dalšími dotčenými subjekty.

Kontakt:

Ing. Luboš Štancl, ředitel společnosti
553 038 871, kl.11
603 874 098
lubos.stancl@azgeo.cz

Czech English